صد و نوزده - مترجــم دردها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پنج‌شنبه 19 مرداد 1391 @ 15:51

صد و نوزده

برخی موارد برای شرح دادن مشکلات و آسیب هایی که قدری ناملموس هستند،از مثال های غریب و تازه استفاده می شود که گوشی لحظه ای از دست مخاطب خارج نشود.به همین سیاق می توان چنین مثالی زد:


تصور کنید که بیگانه ای  از سیاره ای دیگر راهی ِ این کره خاکی شود،به ایران بیاید،زبان فارسی یاد بگیرد و کتب تاریخی بخواند ! ،حال همین بیگانه اگر قدری ذکاوت داشته باشد و به اطرافش نگاه کند،براحتی شستش خبر دار می شود که در جهان اجتماعی و روزمره،دو جنس وجود دارد: زن و مرد.

و بعد در حالی که در بحر تفکر فرو رفته چنین سوالی بپرسد: در کتاب و اسناد تاریخی شما فقط مردان وجود دارند،پس زنان کجا هستند؟


از این پرسش،گونه ی ِ دیگری از پرسش را می توان استخراج کرد:"از زنان چه می دانیم؟"که در واقع،کنجکاوی و تاملی از این سنخ،نقطه آغاز کار فمنیست هاست.اگر فردی ناپرهیزی نکرده باشد و قدری کتب ِ تاریخی خودمان را کنکاش کرده باشد،به یقین با چنین پرسشی رو به رو خواهد شد.به بیانی دیگر زنان غایبان بزرگ تاریخ هستند.حتی آنجا که از زنان سخن رانده می شود یا آغشته به افسانه و اسطوره است و یا به نقشی که در کنار مردان ایفا کرده اند می پردازد.تاریخ جوامع انسانی در اساس و پیش از قرن معاصر،روایتی «مــــــرد محـــــــــــــور» بوده است.


در پــس ِ این پرسش،پرسش دومی قد علم میکند بدین مضمون :"چه چیزهایی مسبب این وضعیت زنان شده است؟" و در آخر اینکه :" برای رهایی از این وضعیت چه باید کرد؟"


در واقع،فمنیست ها،کسانی هستند که این سه پرسش،دغدغه اصلی آنان را تشکیل می دهد و به فراخور پاسخ هایی که به این سه پرسش داده می شود،دسته بندی های ِ گوناگونی را شامل می شوند.از فمنیست های مسیحی یا حتی اسلامی که با توجه به متون و تاریخ اسلام یا مسیحیت می خواهند به این پرسش ها پاسخ گویند تا فمنیست های مارکسیست یا رادیکال که راه حل ها و یا گفتمانی به کلی متفاوت را به پیش می کشند.


چندی پیش که با یکی از نویسنده ها -که دست برقضا خود او هم دغدغه زنان را داشت - گپ و گفتی داشتیم به شوخی می گفت:"زنان یا خوشگلند یا فمنیست !".


در خاک اهورایی مان روال بر این است که قاطبه مردم نسبت به فمنیست ها و دغدغه هایشان نوعی باور کلیشه ای دارند که با کـَـژ - شناخت هم همراه است،بخش کمتری از آن حاصل رفتار های کسانی ست که خود را فمنیست می نامند و بخش اعظم آن حاصل تبلیغاتی - که غالبا ً توسط حاکمیت - بر ضد ایشان می شود،اما در حقیقت فمنیسم، فریاد کسانی ست که بر جنس ستمی که بر زنان می روند قدری آگاهی یافته اند و سعی دارند به فراخور توصیف،تبیین،تحلیلی که برای این وضع یافته اند برای رفع مشکلات و معضلات ِ زنان کوشش کنند،همین.