181: فقر واژگان - مترجــم دردها
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
شنبه 5 مهر 1393 @ 21:46

181: فقر واژگان

مادامی که مرگ آن بیرون، در کمین ست؛ نوشتن از آن تنها فرسایش واژگان ست.     با یاد خاله هاجر، که صبور بود و مهربان، افسوس که سرطان حریفی بس قدر بود.