163:آرامش پس از طوفان یا طوفان پس از آرامش؟ - مترجــم دردها
X
تبلیغات
زولا
شنبه 25 خرداد 1392 @ 12:18

163:آرامش پس از طوفان یا طوفان پس از آرامش؟

من رای دادم،آن هم درست در زمانی که از شدت خستگی در حال از پا در آمدن بودن بودم و برای ثبت رای خویشتن بیش از یک ساعت در صف ایستادم !


اینکه چرا رای دادم را کمی بعد تشریح خواهم کرد.یگانه دلیل بد بینانه ی ِ من با استدلال بسیاری از دوستان متفاوت بوده و هست.