صد و بیست و پنج - مترجــم دردها
X
تبلیغات
زولا
شنبه 25 شهریور 1391 @ 21:43

صد و بیست و پنج

نوپاتـــــر ها،در دو گزینه قضیه را خلاصه می کنند:یا درست است یا غلط،حرفه ای تر ها قدری مــُماشات به خرج می دهند و پاسخ را در یک طیف می بینند،می تواند بخشی درست و بخشی غلط باشد و کمتر پیش می آید که گفته ای - در معنای وسیع آن - یک سره مهمل و یا مطلقا ً درست باشد.


مسلمانان می توانند در برابر آن چه که «توهین به پیامبر اسلام» خوانده می شود قدری ملایم تر پاسخ بدهند و مدارک و اسناد تاریخی روی میز بگذارند که فیلم مورد اشاره به خطا رفته ست،یا مانند متمدن تر ها قضیه را در اساس محکوم کنند و یا حتی با نادیده گرفتن اش،موجب مشهور تر شدن فیلم و تیم سازنده اش نشوند.با بمب و موشک و تیربار به جان سفارت خانه ها افتادن و سفیر و کاردار وزارت خانه ایالات متحده را کشتند - کسانی که روحشان از ماجرا خبر ندارد - و یا آتش زدن پرچم آن کشور و آن طور لگد کوب کردنش فقط وجهه سازندگان فیلم را بالاتر می برد و یک مسئله را برجسته می کند:" ببینید با چه نئاندرتال هایی رو به رو هستیم" ؛که البته بخشی از آن واقعیت دارد.


در میان فیلم هایی که تیم های  پرتعداد و حرفه ای در پروسه ساختشان شرکت می کنند و بودجه های چند ده - و چه بسا چند صد میلیون دلاری - صرف اش می شود،فیلمی مستقل که با هزینه شخصی 5 میلیون دلاری و تیمی کوچک ساخته می شود را برجسته کردند و محکوم کردن و خواستار عذر خواهی اوباما شدن،را تنها می توان رفتار و خواسته ای ابلهانه نامید.


مسئله این جاست هر زمان که فیلمی،قطعه آهنگی،رفتاری،کاریکاتوری در نقد یا سـُخره گرفتن مسلمانان و اعتقاداتشان صورت می گیرد،سریع ابعادی جهانی می یابد و گاه پیش می آید تعدادی از مسلمانان در تظاهراتی که خود به پا انداختند زیر دست و پا له می شوند و جان میدهند،حتی اگر توده ی ِ مردم را در سطح عوامی غیر معقول در نظر بگیریم خود دولت ها می توانند به جای وارد گود شدن و آتش بیار معرکه شدن،در قامت مدیر وارد گود بشوند و تنها اعتراض ها را سازماندهی کنند،که تاکنون چنین نشده ست.


در نوع خود دور باطلی ست:جــُــهود و مسیحی ِ رادیکالی فیلمی بی محتوا می سازند،مسلمانان آن را بزرگ می کنند و در ابعادی جهانی مطرح می کنند،تعدادی زیادی کشته می شوند و صدقه سر این گونه واکنش نشان دادن،آبروی خود را در سطح جهانی یک پله از این هم که هست پایین تر می برند،و آبروی کشورهای هایی که مسلمان نامیده می شوند،و در یک کلام خاور میانه.


اگر یک تن مخاطب بیگانه با این طرف ها،تصاویر این اعتزاض ها را ببیند و دل به کلیشه های ضد خاور میانه ای ببند،من شخصا ً اگر رفتار او را به حق ندانم،طبیعی می دانم.